som Mirka Tomašovičová

profesionálna koučka,
kariérová poradkyňa a mediátorka
„s vášňou  pre prácu s mládežou“.

Mám prirodzený talent vidieť potenciál v druhých, v tom na čo sa majú zamerať.

Koučka mládeže

Svoju špecializáciu ako Youth Resilience Coach v koučingu zameraného na prácu s mládežou som absolvovala v Youth Coaching Institute, USA.

EduCoach

Som spoluzakladateľka občianskeho zrdruženia EduCoach.

Pracujem s mládežou a učiteľmi na školách ale aj v mimoškolských organizáciách.

Kariérová poradkyňa

Absolvovala som vzdelávanie pod Združením pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry

Som certifikovaná facilitátorka metodiky merania osobnosti a silných stránok Facet5.

Certifikácie

Som ICF certifikovaný životný a business a tímový kouč.

Mám za sebou množstvo vzdelávacích kurzov a workshopov.

Vzdelávacie programy

Svojimi skúsenosťami prispievam a tvorím programy a workshopy zamerané na rozvoj a podporu mládeže a pedagógov.

Mediátor

Som vyštudovaný právnik a rodinný a školský mediátor. Som zapísaná v registri mediátorov pod ev. č. 2162.

Umožňujem zmenu v myslení od toho čo sa nedá,
k tomu čo sa dá a je možné.

Ako vyštudovaný právnik som pracovala dlhé roky v letectve, kde som mala možnosť sa stretnúť s mnohými úspešnými ľuďmi po celom svete. Vždy ma bavilo skúmať prečo niektorí ľudia dosiahli svoj úspech, ide im to s ľahkosťou a práca ich napĺňa.

Tento môj prirodzený záujem o skúmanie ľudskej osobnosti ma priviedol ku vlastnému sebarozvoju. A tak som objavila koučing, to najlepšie na sebarozvoj čo momentálne trh ponúka.

V mojej kariére som sa posunula a ako kouč sa venujem aj podpore zamestnancov v ich osobnom a profesijnom rozvoji, kariérnemu poradenstvu a zavádzaniu koučovacej kultúry na pracoviskách a v školstve.

"Keby som ja mala na strednej kouča ..."

Práve tieto skúsenosti z komerčného sektoru prinášam mladým dospelým do obdobia, kedy sa formujú ich životy a robia veľké rozhodnutia.

Ku mojej práci s mládežou ma priviedla myšlienka „Keby som ja mala na strednej kouča“. Mala by som partnera, ktorý ma vypočuje a podporí. Povie mi, že sa to dá a naberiem odvahu ísť za svojim cieľom.

V tomto vývojovo citlivom čase na rozvoj osobnosti, najväčších dopadov na kariérne rozhodnutia, prinášam podporu rodičom a ich tínedžerom.

Vďaka skúsenostiam, že koučing naozaj funguje sa s nadšením podieľam podpore mládeži na stredných školách na Slovensku.

Mojím životom ma sprevádza myšlienka:

„rob čokoľvek čo ťa baví, a prirodzene v tom budeš najlepší.“

EduCoach

Cieľom organizácie je podporiť každého študenta aby využil svoj potenciál naplno a vedel viesť plnohodnotný život.

Som spolu-zakladateľka občianskeho združenia EduCoach, pomocou ktorého prinášame koučing študentom a učiteľom stredných škôl na Slovensku. Pomáhame tak priniesť koučovaciu kultúru na pôdu slovenských škôl, aby sa aj tam podporovalo a rozvíjalo kreatívne a zvedavé myslenie. Chceme dosiahnuť aby aj učitelia vedeli podporiť študenta a naučiť ho nielen vedomosti, ale aj sociálne zručnosti potrebné pre jeho život.

UPGRADNI SA! - Buď kormidelníkom svojho života

V rámci tohto rozvojového a vzdelávacieho e-learningového programu pre študentov sa zameriavame na ich sebarozvoj a zmenu myslenia.

Odbornosť

Ako certifikovaný “kouč mládeže“ na Slovensko prinášam  skúsenosti nadobudnuté v zahraničí školením ďalších profesionálov, pedagógov a rodičov.

Interakcia a zážitok

Konzultácie a kurzy sa nesú v príjemnej atmosfére aby bola cesta rozvoja vášho tínedžera zážitkom. Spokojnosť je podložená referenciami od klientov.

Vášeň

Práca s mládežou ma napĺňa. Teší ma keď ich vidím rásť a  podporiť v ich rozlete. Dáva mi to obrovský zmysel. Mám plnú dôveru v to, že invetestovaný čas nám v budúcnosti vrátia.

S pani Tomašovičovou sa spolupracovalo veľmi dobre. Na začiatku si so mňou ako rodičom prešla čo ma trápilo pri synovi. Venovala mi čas a vypočula. Ďalej pokračovala s mojim synom, spolu sa dohodli na cieľoch na ktorých spoločne pracovali. Počas spolupráce ma informovala o priebehu a reflektovala, či pozorujeme zmeny správania doma. Na záver si nechala čas na vysvetlenie a vytvorila priestor aby sme si spoločne doma s rodinou nastavili ďalšie kroky ako podporovať nášho tínedžera.“
rodič, Bratislava

Spolupráce a členstvá

„Pesimista vidí problém v každej situácii,
optimista vidí príležitosť v každej situácii.“

Winston Churchill

Odbornosť

V mojej odbornosti sa neustále posúvam, aby som mohla prinášať do mojej práce s mládežou to najlepšie, čo vzdelávanie pre rozvoj osobnosti a kariérové poradenstvo prináša.

Hľadáte pomoc ako podporiť svojho tínedžera
na ceste dospievania a v kariérovom rozvoji?

Poďte si zaexperimentovať
a vyskúšať môj koučing!
Dohodnite si nezávislú konzultáciu.

Zaregistrujte sa a dostávajte tipy & triky
ako pomôcť vášmu tínedžerovi
vykročiť do dospelosti a nadizajnovať si svoj život.

Pozerám sa na situácie,

ktoré zažívame optikou toho ako sa dajú riešiť
a hľadám možnosti, ktoré privedú klienta ku jeho spokojnosti a úspechu.

Přejít nahoru