Certifikáty

profesionálna koučka,
kariérová poradkyňa a mediátorka
„s vášňou  pre prácu s mládežou“

Spolupráce a členstvá

Odbornosť

V mojej odbornosti sa neustále posúvam, aby som mohla prinášať do mojej práce s mládežou to najlepšie, čo vzdelávanie pre rozvoj osobnosti a kariérové poradenstvo prináša. Mám za sebou viac ako 400 ICF vzdelávacích hodín. 

V mojom profesionálnom koučovacom rozvoji spolupracujem s uznávanou mentorkou a profesionálnou koučkou Andy Profantovou PCC, MKcS, ktorá je mojou inšpiráciou v osobnom aj profesijnom rozvoji.  Mentorsky aj koučovaco ma dlhodobo sprevádza na  rozvoji koučovacieho prístupu ako aj v ďalšom vzdelávaní v oblasti koučovacieho prístupu vo vzdelávacom procese na školách.   

Moju profesionálnu koučovaciu kariéru som začala v roku 2019, kedy som ukončila koučovací výcvik v Business Coaching College, Slovensko pod vedením   Phdr. Denisa Kmecová, PCC a Zuzana Karpinská, PhD., PCC, ktorých ľudský ale aj profesijný prístup ovplyvnil smer mojej kariéry a ich škola sa stala mojou „alma mater“ pre ďalšie koučovacie vzdelávanie. 

Mojim ďalším míľnikom vo vzdelávaní bolo zameranie sa na koučing mládeže.  Práve celosvetovo uznávaná škola Youth Coaching Institute v koučovaní mládeže pod vedením Dr. Leah B. Mazzola, PhD., mi umožnila prinášať tínedžerom potrebnú podporu a dala mi porozumenie tejto špecifickej vekovej skupiny. 

Neskôr som sa vo vzdelávaní posunula a ukončila výcvik v existenciálnom koučingu a umením zmyslu pod vedením Zuzana Valábková, PCC v jej škole Coach Agency, ktorá ma naďalej sprevádza v supervízii v rámci EduCoach, pri práci s mládežou. 

V neposlednom rade som vďačná za zážitok zažiť si celosvetovú uznávanú zakladateľku koučingu Marlyn Atkinson, Erickson Coaching International, a jej kurz „Rodič ako kouč“.

Pri mojej práci sa rada vzdelávam, aby som mohla čo najlepšie podporiť a umožniť rast mojich klientov.  Za všetko vzdelanie, obohacujúce stretnutia s mojim mentormi som nesmierne vďačná, že oni posunuli mňa na mojej ceste, a patrí im veľké ĎAKUJEM.

„Pesimista vidí problém v každej situácii,
optimista vidí príležitosť v každej situácii.“

Winston Churchill

Pozerám sa na situácie, ktoré zažívame optikou toho
ako sa dajú riešiť a hľadám možnosti, ktoré privedú
klienta ku jeho spokojnosti a úspechu.

Buď ako my, v pohode!

Přejít nahoru