Mediácia

Kde je vôľa, tam je aj cesta

Trápi vás partnerský spor a neviete sa dohodnúť?
Neustále riešite nezhody ohľadom výchovy detí, či konflikty navzájom?

mirka_zluta_2_CTVEREC

Dôležité je riešiť konflikt včas.

Záleží na partneroch akú cestu si zvolia, či sa oplatí bojovať a začať odznova, alebo či už je jeden z partnerov rozhodnutý, a tak sa vybrať cestou dôstojného rozchodu.

Mediátor vám poskytne prostredie, v ktorom môžu všetky strany sporu diskutovať o svojich rozporoch s nadhľadom a rešpektom.

Rodinná mediácia

Mediácia partnerov pri konflikte

Rozvodová mediácia

Rodičovské dohody

Rodinná mediácia

Mediácia partnerov pri konflikte

Mediačné vedenie rozhovoru vám pomôže zvládnuť už vzniknuté konflikty. Mediačné služby viete využiť či už ste v konflikte doma s partnerom, máte problémovú komunikáciu, potrebujete sa dohodnúť v otázkach výchovy detí alebo riešiť nezhody so širšou rodinou.

Mediácia:
 • Zlepší porozumenie vašich potrieb a komunikáciu vo vzťahu
 • Pomôže vybudovať dôveru
 • Posilní spoluprácu s partnerom navzájom a vo vzťahu ku vašim deťom
 • Zlepší domáce prostredie a pohodu
 • Kedy je mediácia vhodná na efektívne riešenie vášho sporu
 • Obidve sporné strany majú vôľu naďalej spolupracovať
 • Chcete spor vyriešiť a nájsť spoločné riešenia, s ktorými bude každý spokojný
 • Chcete udržať svoj vzťah alebo naďalej si s druhou stranou dôstojne vychádzať
 • Ponúkam aj možnosť individuálneho sedenia.
  Cena: 60EUR/ 90min stretnutie

  Rozvodová mediácia

  Úprava rodičovských práv a povinností

  Riešite rozchod, či dokonca rozvod, ale súdne pojednávanie môže byť zdĺhavé a nákladné a vy sa chcete čo najlepšie pripraviť? Dá sa to zvládnuť aj bez súdu.

  Mediačné služby

  Úprava rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu formou rodičovskej dohody:

  • dohoda o starostlivosti o dieťa a výžive
  • úprava styku s druhým rodičom
  • dohoda o zastupovaní dieťaťa a správy majetku
  Výhody mediácie
 • Je neformálna – nevyžaduje “dôkazy a svedectvá“
 • Je dôverná, mediátor je viazaný mlčanlivosťou
 • Poskytuje bezpečné miesto pre riešenie vášho sporu
 • Vytvára atmosféru, kde všetci zúčastnení získavajú
 • Ambíciou nie je dosiahnuť spravodlivosť, ale nájsť cestu k obojstranne výhodným riešeniam
 • Spoluprácu s nestranným a nezaujatým partnerom
 • Zachovanie čo najlepších vzťahov
 • Flexibilita, ušetrenie času a finančne nákladných pojednávaní
 • Cena: 60EUR/ 90min stretnutie

  S manželom sme využili službu vytvárania dohody o výchovu dieťaťa. Pri koučovaní nášho tínedžera sme zistili, že máme doma nezhody v prístupe výchovy. S pani Tomašovičovou sme si nastavili domáce pravidlá. Sprevádzala nás celým procesom vytvárania spoločnej dohody až po konkrétne kroky. Pomohla nám tak ujasniť si čo sú naše očakávania a potreby ako rodičov.
  Marta
  Bratislava

  Rozmýšľate nad využitím služieb mediátora?
  Chcete sa dozvedieť ako vám vie byť mediátor nápomocný?

  Kontaktujte ma pre konzultáciu zdarma
  Prečítajte si o mediácii v mojom blogu.

  Mediácia môže byť odpoveďou na vašu rodinnú situáciu

  Ak sa v rodine potýkate s nevyriešenými konfliktami, oplatí sa dať šancu mediácii. Možno práve v nej zistíte, že poskytuje potrebné nástroje, ktoré vám umožnia urovnať vaše nezhody a pestovať láskyplnejšie vzťahy aj smerom do budúcnosti.

  Přejít nahoru