Skupinový koučing

Tips & Tricks

Workshopy pre skupiny tínedžerov, školy a rodičov

Pre skupiny tínedžerov

Nadizajnuj si svoj život

Zážitkové workshopy pre skupiny tínedžerov a školy
Pre skupiny tínedžerov

Komunikácia základ úspechu

Zážitkové workshopy pre skupiny tínedžerov a školy
Pre rodičov a firemné benefity

Ako komunikovať … INAK s tínedžerom

Workshopy pre skupiny rodičov

mirka_zluta_2_CTVEREC

Ako spolu-zakladateľka organizácie EduCoach, spolupracujem so školami, s mimoškolskými mládežníckymi organizáciami. Rodičom prinášam tipy a triky ako komunikovať a podporiť tínedžerov.

Workshop pre tínežderov

Nadizajnuj si svoj život

Tento interaktívny zážitkový workshop, pomáha tínedžerom a dospievajúcim objaviť kariérne smerovanie.

Študent objaví:

Nadizajnuje si život podľa vlastných predstáv, a pochopí čo potrebuje k tomu aby vykročil vpred.

Pomocou rôznych aktivít a dotazníkov študenti zistia svoje záujmy, silné stránky, zručnosti a objavia svoje hodnoty.

Následne prepoja tieto svoje požiadavky s možnosťami štúdia a trhom práce tak, aby si uľahčili výber ďalšieho štúdia, vysokej školy alebo pracovného zamerania.

Workshop je zostavený na základe inovatívnych prístupov a metód v kariérovom poradenstve a vedený koučovacím prístupom tak, aby si sám študent vytvoril o sebe ten najlepší obraz a vedel to zúžitkovať v praxi.

Koučing v skupinách tínedžerom poskytuje príležitosť odhaliť svoj potenciál a začať si vytvárať cestu vpred, ktorá je skutočná.

Prostredníctvom sebapoznávania identifikujú svoje talenty, hodnoty a ciele svojej pracovnej budúcnosti. Pri skúmaní komunikácie v skupine pochopia ako sa vyjadriť, ale aj rešpektovať.

Všetky tieto prvky sa spoja tak, aby poskytli priestor na sebarozvoj a zvýšený rozvoj ich zručností. To im do budúcnosti prinesie väčšiu nezávislosť a zlepšenie vzťahov v osobnom aj profesionálnom živote.

Cena podľa potrieb skupiny

Cena zahŕňa úvodnú konzultáciu a prípravu workshopu podľa konkrétnych potrieb skupiny a možnosť individuálnej konzultácie s rodičmi a učiteľmi po workshope.

Trvanie workshopu: pol deň / celý deň / prezenčne 

Bonus: Test osobnosti, test kariérových typov, test životných hodnôt, kariérové kotvy

Ak máte záujem o workshop

 na vašej škole alebo pre skupinu tínedžerov, rada vám poviem viac.

Workshop pre tínežderov

Ako komunikovať INAK – Komunikácia základ úspechu

V interaktívnom kurze „Ako komunikovať INAK“ pomôžem tínedžerom a mladým dospelým zlepšiť svoje komunikačné zručnosti.

Dozvie sa:

Nauč sa komunikovať presvedčivo, jasne a nebojácne.

Komunikácia je dôležitou súčasťou života. Nastavenie vašich detí na úspech sa začína učením dobrých komunikačných zručností už od útleho veku.

Či už ide o komunikáciu v triede, doma alebo na verejnosti, vybavením našich detí vedomosťami o efektívnej interakcii im môže pomôcť uspieť teraz aj v dospelosti.

Znamená to viac než len schopnosť jasne hovoriť; zahŕňa rozvoj nástrojov, ako je aktívne počúvanie, náznaky reči tela a pochopenie spoločenských noriem, ktoré uľahčia rozprávanie. Je to aj vytvorenie podporného prostredia pre obe zúčastnené strany.

Kurz je zostavený na základe inovatívnych prístupov a cvičení a vedený koučovacím prístupom, tak aby si sám študent vytvoril o sebe ten najlepší obraz a informácie vedel uplatniť v praxi.

Na worskshope načrieme do tém koučovacieho prístupu, asertivity, nenásilnej komunikácie, dôvery a rešpektu, čo posilní komunikačné zručnosti a sebarozvoj tínedžera.

Tínedžer si uvedomí sám seba, svoje potreby, odnesie si pozdvihnuté sebavedomie, pochopí základné princípy sociálnych interakcií a osvojí si základné komunikačné a prezentačné schopnosti.

Vyskúša si rolové situácie, odprezentuje svoj vlastný projekt a zároveň dostane spätnú väzbu od rovesníkov, ktorá ho posunie vpred.

Naučia sa bez obáv, jasne a zreteľne vyjadriť svoj názor, odprezentovať svoj nápad či projekt, asertívne komunikovať svoje potreby a zvládať ťažké rozhovory keď ide o veľa.

Cena podľa potrieb skupiny

Cena zahŕňa úvodnú konzultáciu a prípravu kurzu podľa konkrétnych potrieb skupiny, s ohľadom na vekovú kategóriu a možnosť individuálnej konzultácie s rodičmi v priebehu kurzu.

Ak máte záujem o workshop

na vašej škole alebo pre skupinu tínedžerov, rada vám poviem viac.

Pre rodičov a firemné benefity

Ako komunikovať INAK ... s tínedžerom

Workshopy a prednášky pre skupiny rodičov a firmy
· Ste rodič, ktorý sa snaží nájsť nové spôsoby, ako si vaše dieťa osvojí zručnosti, ktoré mu budú v budúcnosti prospešné?
· Hľadáte spôsoby ako pomôcť rodičom vo vašej firme a chcete im priniesť benefit?

V interaktívnom workshope „Ako komunikovať INAK … s tínedžerom“ sa dozviete:

Prevediem vás mojimi skúsenosťami s prácou s mládežou, čo funguje a čo menej a priblížim vám ako premýšľa váš tínedžer.

Cena sa odvíja od potrieb skupiny

Cena zahŕňa úvodnú konzultáciu a prípravu workshopu alebo prednášky podľa konkrétnych potrieb skupiny a možnosť individuálnej konzultácie s rodičmi.

Ak máte záujem o workshop

ako BENEFIT vo vašej firme alebo pre skupinu rodičov, rada vám poviem viac.

Tímový koučing

Tímové koučovanie ponúka zaujímavý spôsob učenia, ktorý môže jednotlivcom pomôcť rozvíjať kreativitu, spoluprácu, schopnosť riešiť problémy a medziľudské zručnosti.

Ak hľadáte spôsoby ako pomôcť :

Pri správnej kombinácii aktivít a prístupov poskytuje koučing v tíme efektívne prostredie, v ktorom každý jednotlivec v triede (alebo mimo nej) vyniká svojím jedinečným talentom a zároveň prispieva k celku.

Vďaka koučovi, ktorý je skupine alebo tímu dostupný na zodpovedanie otázok a prediskutovanie stratégií, sa deti môžu naučiť dôležité zručnosti a cítiť sa istejšie pri riešení zložitejších životných skúseností, naučiť sa spolupracovať či dosahovať spoločné ciele.

Veľmi dobre tam funguje ich vzájomná interakcia. Nielen že spoznávajú samých seba, ale aj pohľady a názory svojich rovesníkov a učia sa komunikovať. Takéto aktivity sú zábavné, veľmi prínosné a učia sa pri nich sociálnym zručnostiam potrebným pre ich dospelý život.

Ak máte záujem o tímový koučing mládeže, rada vám poviem viac

Referencie

Ďakujem za kvalitný koučing. Dnes úspešné ukončenie a získanie titulu PaedDr. 🙂

Veronika, absolventka programu Teach4Slovakia

Naštartuj si kariéru tým správnym smerom.
Objav čo ťa motivuje a využi svoj potenciál naplno.

Podporte vášho dospievajúceho
a dohodnite si nezávislú konzultáciu,
rada vám poviem viac.
Zaregistrujte sa a dostávajte tipy & triky ako pomôcť vášmu tínedžerovi objaviť talenty a záľuby
a nájsť vlastnú motiváciu robiť to, čo ho baví.

Pre mládež je veľmi prínosné učiť sa navzájom jeden od druhého

na základe skúseností spoločne v rámci skupiny s rovesníkmi, a tak sa rozvíjať. 
Rada vytváram pre tínedžerov priestor, kde sa môžu inšpirovať,
zdieľať svoje nápady a myšlienky a slobodne vyjadriť svoje pocity.

Přejít nahoru