Koučing tínedžerov

Nezastaviteľný tínedžer

Sprevádzam tínedžerov a mladých dospelých na ceste do dospelosti

Koučing tínedžerov a rodičov

Potrebujete pomôcť s vašim tínedžerom?

Máte pocit, že ste v začarovanom kruhu z ktorého nie je cesta von.
Pri všetkých povinnostiach je náročné zvládnuť toto turbulentné obdobie.

Žite s tínedžerom pod jednou strechou s ľahkosťou!

Koučing vie vášmu tínedžerovi pomôcť v rôznych situáciách.
Ktorými si vaša dcéra alebo syn prechádza?

Pracuje tvrdo ale nevidí výsledky

Máte obavy, že...
● váš tínedžer nebude schopný uspieť v živote
● zostáva už len málo času aby sa naučil cenné životné zručnosti

Ste unavení z...

● negovania a vyhovárania sa ako to nejde
● nedosahovania výsledkov a zlyhania

Čo váš tínedžer potrebuje je:
● zručnosti, ktoré ho povedú ku dosiahnutiu cieľov
● sebadôveru, otvorenú a zvedavú myseľ

Má skvelé akademické výsledky ale je vystresovaný

Máte obavy, že ...
● váš tínedžer je na pokraji zrútenia a „burnoutu“
● sebavedomie vášho tínedžera, prežívanie pohody a radosti v jeho živote sú v ohrození

Ste unavení z toho ako vidíte...
● koľko tlaku na seba vyvíja
● ako sa neustále porovnáva s ostatnými rovesníkmi

Čo váš tínedžer potrebuje je:
● stratégie ako zredukovať stres a/alebo úzkosť
● naučiť sa ako zvládať a preniesť sa cez prekážky

Nevyužíva váš tínedžer svoj potenciál naplno

Máte obavy, že ...
● nevyužije svoje príležitosti naplno ak nebude viac motivovaný
● tento problém môže narásť ak sa včas nepodchytí

Ste unavení z toho ako ...
● váš tínedžer vynakladá len nevyhnutné minimum aby sa v živote zaobišiel
● váš tínedžer nevidí svoj potenciál
● sa neustále porovnáva s ostatnými rovesníkmi

Čo váš tínedžer potrebuje je:
● ten chýbajúci kúsok skladačky (možno skúsenosť ako na to alebo nájsť vlastnú motiváciu alebo timemanažment, nové smerovanie a zmysel)

Zvládnutie strednej školy

Máte obavy, že ...
● váš tínedžer nezvláda sociálne a akademické zručnosti a interakcie so staršími spolužiakmi
● váš tínedžer sa dostal do víru zábavy s rovesníkmi a nesústredí sa na akademické výsledky

Ste unavení z toho ...
● ako sa stresujete z toho ako váš tínedžer zvládne strednú školu, teraz keď sa „známky počítajú“
● ako sa obávate, že sa stratí v dave

Čo váš tínedžer potrebuje je:
● pomoc prekonať obavy a pocit preťaženia
● naučiť sa rozpoznať a používať zdroje podpory naokolo
● pripraviť sa zvládať sociálne aj akademické výzvy

Prechod na vysokú školu

Máte obavy, že ...
● váš tínedžer sa dostal do víru zábavy s rovesníkmi a nesústredí sa na akademické výsledky
● váš tínedžer narába so slobodou a nezávislosťou bez štipky dospelého náhľadu

Ste unavení z toho ...
● z neustáleho premýšľania ako to váš tínedžer zvládne v tomto zaťažkávajúcom prvom ročníku
● dúfate, že bude na internáte v pohode

Čo váš tínedžer potrebuje je:
● naučiť sa rozpoznať a používať zdroje podpory naokolo
● zapojiť sa do zmysluplných aktivít ktoré vysoká škola ponúka
● zachovávať si zdravé návyky

Snaží sa pochopiť a žiť svoj vlastný život po škole

Máte obavy, že ...
● váš tínedžer nenachádza tú správnu cestu
● váš tínedžer neuspeje v živote

Ste unavení z toho ...
● z neustáleho premýšľania ako to Váš tínedžer zvládne
● vidíte ostatné deti, ktoré už vykročili svojim smerom ale Váš tínedžer je stále „zaseknutý“

Čo váš tínedžer potrebuje je:
● životné a ekonomické zručnosti a ciele, nájdenie svojej kariérnej cesty a vedieť ako si nájsť a udržať prácu alebo začať podnikať

Nezastaviteľný tínedžer

Program pomôže tínedžerovi sebavedome a bez obáv zvládnuť dospievanie a vykročiť za svojim snom

V programe Nezastaviteľný tínedžer vaše dieťa objaví samého seba, zistí ako sa povzniesť nad neistotou a pochybnosťami, ktoré ho limitujú.

Preskúma svoje emócie naučí sa ich zvládať – preberie zodpovednosť za svoje správanie.
Program zahŕňa stratégie, aktivity a nástroje na zlepšenie odolnosti tínedžera aby mohol ľahšie a bezpečne vykročiť do dospelosti a využiť svoj potenciál naplno.

Nosné témy programu:

BONUS

Úvodná konzultácia s rodičom a s tínedžerom, zistíme, či sme ten správny „fit“
Priebežné konzultácie s rodičom ( v prípade športu aj s trénerom) v procese koučovania.
Prístup na google drive, kde nájdete cvičenia a podporné materiály ako sprevádzať vášho tínedžera na ceste sebarozvojom.

Koučing rodičov – podpora pre rodičov
60 minutový bonus ku dlhodobému koučovaciemu balíku.

Pri práci na rozvoji tínedžera úzko spolupracujem s rodičmi, aby si tak spoločne nastavili domácu pohodu a rodinné vzťahy.

Ako program prebieha?

Program je zameraný na systematické budovanie emočných, sociálnych a akademických cieľov s cieľom zvýšiť sebavedomie a motiváciu.

Cieľom je pomôcť tínedžerovi nastaviť si zmysluplné životné ciele, zvoliť si správnu stratégiu na ich postupnú úspešnú realizáciu a efektívne zvládať záťažové životné, školské a športové situácie.

Ide o cielené 90 minútové sedenia so špeciálnym zameraním na posilnenie osobnosti a dosiahnutie čo najlepšieho želaného výsledku.

600 EUR / 12x 90min program koučing tíndežerov

60 EUR / 1x 90min Individuálny koučing rodičov

V akom duchu sa nesie náš rozhovor

Dôvera

Koučingom váš tínedžer získa vo mne nezávislého partnera, ktorému môže povedať čokoľvek.
Pomôžem mu otvoriť obzor a nájsť svoju vlastnú cestu a vykročiť do dospelosti.

Etika

Váš tínedžer môže so mnou prebrať akúkoľvek situáciu s ktorou sa potýka, pýtať sa aj na otázky, ktoré sa vás opýtať hanbí. Umožním mu rozprávať o svojich emóciách a dilemách bez hodnotenia.

Odbornosť

Okrem počúvania a pozitívnej priateľskej atmosféry sprevádzam vášho tínedžera zážitkovými aktivitami a pracujem s nástrojmi a metódami zameranými na sebaspoznanie Mám systém, ktorý motivuje tínedžerov ako mágia!

Referencia

Našla sebavedomie a má chuť skúšať veci, ktoré ju bavia

"Pani Tomašovičová, ďakujem za trpezlivosť a energiu, ktorú ste venovala mojej dcére. Doma vidím pokroky. Moja dcéra sa začína zaujímať o dianie okolo seba, uvedomuje si, že treba aktívne pristupovať k životu. Sama si našla brigádu v smere v ktorom chce pokračovať. Našla sebavedomie a má chuť skúšať veci, ktoré ju bavia. Vykročila do dospelosti. S radosťou Vás budem ďalej odporúčať."
Alica, rodič

Podporte vášho tínedžera na ceste dospievania.
Umožnite mu vykročiť do dospelosti.

Podporte vášho dospievajúceho
a dohodnite si nezávislú konzultáciu.
Zaregistrujte sa a dostávajte tipy & triky ako podporiť vášho tínedžera na ceste dospievania.

Cesta, ktorá je pred vami

Verím, že ako rodičia robíte všetko najlepšie ako viete. Áno, cesta môže byť plná turbulencií, ale nemusíte na to však byť sami. Každý rodič sa cíti spokojnejšie, keď vidí svoje dieťa usmiate a šťastné. Cíti úľavu, že jeho dieťa je na správnej ceste. Máte šancu vytvoriť domácu pohodu a užiť si jeho prechod do dospelosti!

Přejít nahoru