Zodpovednosť - pomôžte tínedžerovi stať sa kapitánom vlastnej lode

Byť rodičom je náročná práca. Chcete dať svojim deťom čo najlepší život, ale zároveň im musíte pomôcť stať sa nezávislými a zodpovednými za svoje činy.

Tým, že ich naučíte, aké dôležité je preberať zodpovednosť a robiť zodpovedné rozhodnutia, môžete zabezpečiť, aby mali zručnosti, ktoré potrebujú na zvládnutie životných výziev.

Tu je niekoľko spôsobov, ako môžete svojmu tínedžerovi pomôcť stať sa kapitánom svojej lode a riadiť ju, aj keď fúka vietor.

Sebapoznanie a sebauvedomenie

Prvým krokom, ako pomôcť dospievajúcim naučiť sa niesť zodpovednosť za svoje rozhodnutia, je podporiť sebapoznanie a sebauvedomenie.
Povzbudzujte ich, aby sa zaujímali o to, čo ich robí jedinečnými, identifikovali svoje silné a slabé stránky, skúmali svoje hodnoty, presvedčenia a záujmy a pochopili, ako tieto skutočnosti formujú to, kým sú ako osobnosti.
Je tiež dôležité, aby dospievajúci vedeli, že chyby sú v poriadku – neurčujú, kto sú, ani neobmedzujú ich budúce možnosti.

Zručnosti kritického myslenia

Pre tínedžerov je tiež dôležité, aby dokázali kriticky myslieť a vyhodnocovať riziká v každej situácii.

Môžete im pomôcť tým, že im budete klásť otvorené otázky, ktoré si vyžadujú zručnosti kritického myslenia, napríklad: „Čo si myslíš, že sa stane, ak urobíš toto rozhodnutie?“ alebo „Aké máš ďalšie možnosti?“

Tieto otázky im pomôžu pri rozhodovaní zvážiť viac než len jednu možnosť.

Predvídať a vyhodnocovať dôsledky

Dospievajúci by tiež mali byť schopní predvídať možné dôsledky pred prijatím rozhodnutia a vyhodnotiť tieto dôsledky po prijatí rozhodnutia. Povzbudzujte dospievajúcich, aby pri rozhodovaní o tom, ktoré konanie je najvhodnejšie v rôznych situáciách, premýšľali o krátkodobých (okamžitých) dôsledkoch, ako aj o dlhodobých (budúcich) dôsledkoch.

Otvorená myseľ a zručnosti riešenia problémov

Je dôležité, aby dospievajúci mali otvorenú myseľ a dokázali hľadať riešenia v každej situácii.

Pomôžte dospievajúcemu precvičovať riešenie problémov tým, že budete spoločne vymýšľať možné riešenia vždy, keď bude čeliť nejakému problému alebo výzve – naučíte ho tak, aké cenné môže byť kreatívne myslenie pri prijímaní ťažkých rozhodnutí. 

Na to, aby sa z tínedžerov stali zodpovední dospelí, je potrebná tvrdá práca a odhodlanie, ale so správnym vedením zo strany rodičov, alebo kouča si tínedžeri môžu osvojiť zručnosti potrebné na dosahovanie úspechov aj v živote.

Práve tu vám prichádzam na pomoc ja. Pomôžem vášmu tínedžerovi prevziať kontrolu nad svojím životom – ponúknem mu tipy a „triky“ ako sa pripraviť na dospelosť.

Miroslava Tomašovičová, kouč, kariérový poradca, mediátor

Přejít nahoru