Sebariadenie – kormidlo vo svojich rukách

V dnešnej dobe sú tínedžeri vystavení väčšiemu tlaku ako kedykoľvek predtým. Od plavby po často búrlivých vodách strednej školy až po zisťovanie, čo chcú v živote robiť – niekedy to môže byť pre nich zdrvujúce.
Čo potrebuje tínedžer vedieť aby sa naučil zvládať svoje emócie a myšlienky?
Ako sa má vyznať v rôznych situáciách aby mohol efektívne dosiahnuť svoje ciele a túžby?
Pozrime sa na kľúčové pojmy, ktoré dospievajúci potrebujú pochopiť, aby si mohli túto zručnosť osvojiť.

Nájsť svoje prečo 

Prvým krokom je, aby dospievajúci našli svoje „prečo“ – cieľ, ktorý ich poháňa.

Keď jasne pochopia, prečo niečo robia, bude pre nich ľahšie zostať motivovaní a sústredení na dosahovanie svojich cieľov. Pomáha to tiež vytvoriť vnútorný kompas, ktorý tínedžerov vedie, keď im život hádže polená pod nohy. 

Stanovenie správneho cieľa 

Keď dospievajúci vedia, prečo niečo robia, ďalším krokom je zistiť, aký cieľ chcú dosiahnuť a ako najlepšie postupovať pri jeho dosahovaní.

Bez cieľa je život ako loď unášaná na mori. Bez jasného cieľa v dohľade môže byť cesta dlhá, s mnohými odbočkami a slepými uličkami. Táto dezorientácia môže viesť k pocitom bezcieľnosti, zmätku a neistoty v živote.

Stanovenie cieľa je pre dospievajúcich nevyhnutné tak ako je na lodi nevyhnutné držať kormidlo pevne v rukách. Je dôležité klásť si otázky typu: „Čo chcem dosiahnuť?“ alebo „Aké kroky musím urobiť, aby som sa tam dostal?“.

Jasný cieľ, smerovanie a plán činnosti môžu dospievajúcim pomôcť zostať sústredení a motivovaní na dosiahnutie toho, čo chcú.

Neznamená to však dogmatickosť a tvrdohlavé trvanie na svojom. Je to skôr pevnosť v rozhodnutiach z dlhodobého hľadiska.

Lepšie si tak môžu vybrať ktorá vysoká škola alebo pracovná príležitosť je pre nich tá správna. Ak viete, ako si stanoviť správny cieľ a určiť cestu, ktorá k nemu vedie, je riadenie osobného a profesionálneho života oveľa jednoduchšie.

Naučiť sa prispôsobiť

Bez ohľadu na to, ako dobre plánujeme, niekedy sa veci nevyvíjajú podľa očakávaní a musíme nájsť iné riešenie alebo byť vytrvalí a vydržať zvládať prekážky.

Môže to byť frustrujúce, ale ak sa dospievajúci už v ranom veku naučia, že neúspechy sú nevyhnutné – a sú súčasťou života – budú lepšie pripravení na všetko, čo ich neskôr v živote stretne.

Napriek tomu je dôležité netlačiť príliš na pílu; tínedžeri by sa stále mali cítiť dostatočne slobodní pri skúmaní rôznych ciest bez strachu z neúspechu alebo odsudzovania zo strany rodičov alebo rovesníkov.

Riadenie samého seba - zhrnutie

Aby z dnešných tínedžerov vyrástli úspešní dospelí, ktorí dokážu robiť múdre rozhodnutia a dosahovať svoje ciele, je dôležité, aby sa naučili správne zvládať stres a emócie v akejkoľvek situácii a zároveň sa stále cítili slobodne nasledovať svoje vášne bez strachu zo zlyhania alebo odsudzovania zo strany ostatných.

Včasným osvojením si týchto zručností môžu rodičia pomôcť svojim deťom lepšie zvládnuť čo ich čaká – a bez ohľadu na to, čo ich čaká!

Chcete mať pri tom istotu, že to robíte správne?
Využite moju podporu koučky – s tínedžermi pracujem dlhé roky a rozumiem im!

Miroslava Tomašovičová, kouč, kariérový poradca, mediátor

Přejít nahoru