Sebapoznanie je kompas, ktorý nás vedie životom

Pre tínedžerov je pri prechode do dospelosti kľúčové sebapoznanie. Pomáha im nájsť vlastné autentické ja a rozvíjať silný pocit sebaúcty a sebadôvery.

Poznanie seba samého – čo majú radi, čo im robí dobre, aké záujmy a hodnoty sú pre nich dôležité – a pochopenie svojich silných a slabých stránok je ako kompas, ktorý ich vedie životom.

Dôležitosť sebapoznania 

Mať predstavu o tom, kto sú a čo od života chcú, je pre tínedžerov neoceniteľné.

Pomáha im formovať smer, ktorým sa bude uberať ich život, a dáva im predstavu o tom, ktorými cestami sa majú uberať a ktorým sa majú vyhnúť.

Poznanie seba samého pomáha aj v sociálnych vzťahoch, pretože umožňuje dospievajúcim zostať verní samým sebe namiesto toho, aby sa snažili zapadnúť do skupiny len preto, že potrebujú niekam patriť.  

Sebavedomie možno rozvíjať napríklad tak, že si nájdu čas na zamyslenie a introspekciu. Alebo kladením si otázok, ako napríklad:

  • Čo ma naozaj baví robiť?
  • Akým človekom chcem byť?

Všímavosť voči svojim myšlienkam a pocitom počas dňa je tiež toho súčasťou. Všímanie si toho, ako reagujú v rôznych situáciách im umožní nahliadnuť do svojho vnútorného fungovania, ktoré si predtým možno neuvedomovali.

Budovanie sebadôvery 

Keď dospievajúci zistia, kto sú, je dôležité, aby si začali veriť, aby získali dôveru vo vlastné schopnosti.

To zahŕňa prijatie seba samého so všetkými svojimi chybami a nedokonalosťami; prijatie toho, kým ste, namiesto toho, aby ste boli na seba neustále prísni kvôli veciam, ktoré nezodpovedajú štandardom niekoho iného.

Takéto sebaprijatie povedie k pozitívnejšiemu mysleniu, čo časom povedie k posilneniu sebaúcty. 

Pre dospievajúcich je tiež dôležité, aby si pravidelne kládli výzvy.

Stanovenie malých dosiahnuteľných cieľov každý deň, ktoré posunú ich hranice o niečo ďalej ako predtým, pomáha budovať odolnosť a zároveň zvyšuje sebavedomie.

A napokon – obklopovanie sa ľuďmi, ktorí vo vás veria. To môže doslova meniť životy. Mať takýto systém podpory dodá dospievajúcim odvahu, ktorú potrebujú, keď čelia ťažkým rozhodnutiam alebo náročným úlohám.

Sebapoznanie je pri výbere kariéry kľúčové

Sebapoznanie a sebavedomie je kľúčové v každom veku, ale najmä v období dospievania, keď jednotlivci prechádzajú do dospelosti a zisťujú, kým sú ako osobnosti.

Je to ako mať kompas, ktorý nás vedie životom – poznať svoje sympatie a antipatie, svoje silné a slabé stránky, svoje hodnoty a hranice – to všetko do seba zapadá a funguje spolu – aby sme mohli sebavedomo kráčať v kariére aj v živote k svojim cieľom.

Ako koučka pomôžem nájsť odpoveď Vašim tínedžerom na tieto otázky a zorientovať sa v živote. Pomôžeme im objaviť kompas, ktorý ich bude riadiť na tejto ceste. Neváhajte a kontaktujte ma ešte dnes.

Miroslava Tomašovičová, kouč, kariérový poradca, mediátor

Přejít nahoru