Dôležitosť kariérového vzdelávania a poradenstva

Kariérové vzdelávanie a poradenstvo sú pre mladých ľudí, ktorí si plánujú svoju budúcnosť, veľmi dôležité. Nejde len o výber správnej vysokej školy alebo kariérnej cesty, ale skôr o podporu holistického prístupu k rozvoju kariéry.

To zahŕňa pomoc pri objavovaní toho, kým skutočne sú, čo ich baví robiť, uľahčenie emocionálneho rastu a poskytnutie súboru zručností, ktoré im pomôžu orientovať sa v náročných situáciách a prijímať informované rozhodnutia.

Kariérové vzdelávanie je nepretržitý proces, ktorý môže pomôcť pripraviť mladých ľudí na úspech v budúcnosti.

Prínosy kariérového vzdelávania a poradenstva

V prvom rade tento druh vzdelávania pomáha mladým ľuďom získať prehľad o ich vlastných silných stránkach a záujmoch.

Skúmaním rôznych činností, oblastí a pracovných pozícií môžu lepšie pochopiť, čo ich baví – čo ich vzrušuje, motivuje alebo napĺňa energiou – a využiť tieto poznatky na to, aby si sami vytýčili zmysluplný smer.

Po druhé, získajú sociálne a emocionálne zručnosti potrebné na to, aby mohli čeliť životným výzvam – zručnosti ako riešenie problémov, odolnosť, rozhodovanie, komunikácia, empatia – všetky tieto zručnosti sú cenné v akomkoľvek kariérnom prostredí.

Okrem toho poskytuje bezpečný priestor na úprimné rozhovory o realite dnešného pracovného života – o témach, ako sú techniky vyjednávania o plate alebo ako sa vyrovnať so šikanou či diskrimináciou na pracovisku – a pomáha zabezpečiť, aby mladí ľudia vstupovali do práce s pocitom, že sú informovaní a majú dostatok síl.

Je tiež dôležité poznamenať, že kariérne vzdelávanie nie je prospešné len pre našu mládež, ale môže byť prospešné aj pre nás dospelých.

Sme svedkami toho, že čoraz viac jednotlivcov po štyridsiatke bojuje vo svojej kariére s vyhorením, pretože sa nikdy nenaučili, ako správne zvládať rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom alebo pestovať zmysluplné vzťahy v práci.

Mnohí sa pri riešení týchto problémov obracajú na terapeutov a koučov; proaktívne investovanie do kariérového vzdelávania na začiatku kariéry by však potenciálne mohlo zabrániť vzniku takýchto problémov!

Na záver chcem povedať, že už dávno pominuli časy, keď stačilo získať dobrú prácu po skončení strednej školy.

Dnes musíme tínedžerom pomôcť pochopiť kým sú ako osobnosti, aby sa im darilo v osobnom aj profesionálnom živote.

Zavedením programov kariérového vzdelávania doma aj v školách dnes toto môžeme zabezpečiť.

Kariérové poradenstvo je proces, pri ktorom ako koučka systematicky pracujem so snami tínedžera o jeho budúcnosti. Pomáham mu objaviť svoju identitu, talenty a záujmy tak, aby si vedel správne vybrať svoju budúcu prácu.

Miroslava Tomašovičová, kouč, kariérový poradca, mediátor

Přejít nahoru