Empatia - naučme tínedžerov lepšie pochopiť svet

Ako rodičia máme za úlohu viesť deti tak aby sa stali úspešnými dospelými.

Aby sme to dokázali, musíme zabezpečiť, aby naši tínedžeri mali potrebné zručnosti pre život – sociálne a ekonomické povedomie. Patrí sem empatia, súcit, finančná gramotnosť a pochopenie ekonomických väzieb.

Pozrime sa na to, prečo sú tieto zručnosti dôležité a ako môžeme našim tínedžerom pomôcť rozvíjať ich.

Empatia

Empatia je schopnosť pochopiť a vcítiť sa do perspektívy iných a zároveň akceptovať ľudí z rôznych prostredí, kultúr a kontextov.

Je dôležité, aby sa tínedžeri naučili empatii – pomôže im to nielen v ich budúcich vzťahoch, ale urobí to z nich aj lepších občanov. Budú viac prospešní komunitám v ktorých budú žiť.

Našim tínedžerom môžeme pomôcť naučiť sa empatii tým, že ich budeme učiť spolupracovať, komunikovať, aktívne počúvať a kriticky myslieť.

Súcit s inými

Súcit je ďalšou dôležitou zručnosťou. Je to prejavovanie úprimného záujmu o druhých. Túto vlastnosť, by sme mali deťom vštepovať už od útleho veku.

Svojich tínedžerov môžeme učiť súcitu tým, že ich budeme povzbudzovať k dobrovoľníckej práci v miestnej komunite alebo k darovaniu peňazí na vec, na ktorej im záleží.

Okrem toho je vyjadrovanie vďačnosti dôležitou súčasťou súcitu s druhými; deťom by sme mali vždy pripomínať, akí by mali byť vďační za to, čo v živote majú.

Finančná gramotnosť

Je to nesmierne dôležitá zručnosť pre každého dospievajúceho, ktorý vstupuje do dospelosti.
Pochopenie fungovania financií – rozpočtovania, šetrenia peňazí a plánovania budúcnosti – je základom úspechu v dospelosti.
Našim tínedžerom môžeme pomôcť naučiť sa túto zručnosť tým, že sa s nimi budeme otvorene rozprávať o otázkach peňazí a spoločne s nimi zostavíme rozpočet, aby presne vedeli, kam každý mesiac idú ich peniaze.
Významne ich tak pripravíme na život po skončení strednej školy!

Sociálne a ekonomické povedomie sú kľúčové zručnosti, ktoré rodičia môžu pomáhať rozvíjať u svojich detí
Naučte svojho tínedžera týmto zručnostiam už teraz, aby sa dokázal presadiť, keď príde jeho čas vstúpiť do skutočného sveta.

Ak je to pre vás náročné, využite moje služby koučky a veľmi rada Vám s tým pomôžem!

Miroslava Tomašovičová, kouč, kariérový poradca, mediátor

Přejít nahoru