Generácia Z

Generáciu Z tvorí dnešná mladučká, nastupujúca generácia. Ale aká je generácia Z a kto do nej patrí? Čím je známa a ako sa odlišuje od tých predošlých generácií? To všetko si rozoberieme bližšie v nasledujúcich riadkoch.

Delenie generácií všeobecne

Možno sa stalo aj vám, že keď čítate a počujete o rôznych generáciách, tápate nad tým, do ktorej generácie patríte a nevyznáte sa v ich správnej následnosti a pomenovaní.
Psychológovia a sociológovia všeobecne delia generácie ľudí na:

  • Veteránov“ (narodení 1925 – 1945)
  • Povojnovú generáciu“ (1946 – 1964)
  • Generáciu X“ (1965 – 1979)
  • Generáciu Y“ (1980 – 1995)
  • Generáciu Z“ (1996 – 2009)
  • Generáciu Alfa“ (2010 – súčasnosť)

I keď nie všetci odborníci sa zhodnú na presnom datovaní jednotlivých generácií, odchýlky sú len malé. Napriek tomu všetkému je jedno isté, generácia Z je celkom iná ako jej rodičia. Ide o technicky najbystrejšiu generáciu všetkých čias – dokonca aj batoľatá vedia od svojho útleho veku ovládať mobilný telefón alebo tablet a nájsť si na YouTube svoju obľúbenú pesničku. Prípadne už školáci na prvom stupni vedia vytvoriť perfektnú powerpointovú prezentáciu. Vďaka internetu sa im otvorili možnosti, aké ich rodičia nikdy nemali.

Čím sa vyznačuje generácia Z?

Pravdou je, že rodičia generácie Z vychovávajú iný typ detí, ako rodičia predošlej generácie. Deti sú väčšinu času prilepené k obrazovkám telefónu, počítaču, tabletu alebo televízie. Menej času trávia vonku. Zvládnu ľavou zadnou riešiť niekoľko úloh naraz, nemajú predsudky voči rôznym národnostiam. Priateľstvá už nevznikajú iba osobným stretnutím, ale v mnohých prípadoch práve na Facebooku. 

Nepopierateľným faktom zostáva, že deti sú technicky zručné a prejavujú záujem o dianie okolo seba. Na druhej strane nie je všetko iba ružové a do problémov ich dostáva práve vysoké sebavedomie, ktoré často hraničí až s aroganciou. 

Pozitíva a negatíva generácie Z

Ľudia v dnešnej generácií sú naučení robiť niekoľko vecí naraz, napríklad popri tom ako ťukajú do notebooku vedia vnímať a pozerať televíziu. Alebo popri učení počúvať pesničky, chatovať, prípadne esemeskovať. A v konečnom dôsledku je pre nich ťažké oddeľovať virtuálnu skúsenosť od reálnej. Jedno je však isté – každá generácia má svoje plusy a mínusy.

POZITÍVA GENERÁCIE Z

Multitasking
Ľavou zadnou zvládnu robiť viac vecí naraz. Veľmi rýchlo by sa začali nudiť, ak by do ich mozgu prichádzal iba jeden stimul. 

Technologická vyspelosť
Vynikajú v rýchlom vyhľadaní informácií v priebehu niekoľkých sekúnd a zvládnu technológie jednoducho a bezproblémovo ovládať. 

Tímovosť
Tímovosť je ich silnou stránkou, rozhodnutia robia v skupine, tíme. Nerozhodujú sa sami, radi komunikujú a zisťujú názory iných. 

Morálnosť
Ich videnie sveta je veľmi ovplyvnené prirodzenosťou ľudských práv. Chcú žiť v podmienkach, kde sú tieto hodnoty zakomponované. 

NEGATÍVA GENERÁCIE Z

Nezávislosť
Síce veľmi túžia po nezávislosti, ale na druhej strane potrebujú usmerňovanie. Nevedia sami prísť na to, čo ďalej – pomôže im rodič, kamarát, učiteľ alebo internet. 

Diskrétnosť
Nevedia a nechcú si strážiť svoje súkromie. V mnohých prípadoch ho uverejňujú na blogoch a sociálnych sieťach – všetko od obľúbených pesničiek až po osobné a intímne sexuálne zážitky. 

Nedostatok vedomostí
Faktom ostáva, že menej čítajú a majú oveľa menšiu slovnú zásobu. Všetko je to samozrejme spôsobené rýchlou dostupnosťou informácií na internete a „závislosťou na obrazovkách“. V dospelosti môžu mať problém s komunikáciou vo vzťahoch a na pracovisku. 

Strata kritického myslenia
Strata kritického myslenia je spôsobená najmä dostupnosťou technológií, kedy si jednoducho všetko naťukajú do prehľadávača. Nemusia pri tom používať logické myslenie, triedenie alebo postupy. 

Pripútanosť k mobilnému telefónu
Pre generáciu Z sú dôležité najmä sociálne siete. Cez ne zdieľajú svoje názory a život, cítia pocit spolupatričnosti a príslušnosť k jednotlivým skupinám. 

Nedokážu sa dlho sústrediť na jednu vec
Je pre nich veľmi ťažké sústrediť sa na jednu jedinú vec. Oveľa radšej robia viac činností naraz.

Rozdiel medzi generáciou Z a generáciou Y

Mileniáli (generácia Y) sa považujú za poslednú generáciou, ktorá zažila detstvo bez sociálnych sietí, smartfónov a internetu. Mileniáli sa nazývajú generáciou terapie, zatiaľ čo generácia Z je témam duševného zdravia otvorená. Inak povedané – nemajú problém vyrovnať sa s úzkosťou a depresiou, sú otvorení hovoriť o problémoch a nedusiť ich v sebe. 

Pravdou ostáva, že staršia generácia má vo väčšine prípadov lepšiu slovnú zásobu ako generácia Z. V dobe pred internetom bolo potrebné si informácie dohľadať v knihách, čo malo veľmi pozitívny vplyv na rozvíjanie slovnej zásoby. Generácia Z má naopak oproti voči svojim predchodcom silnejší sklon k slušnému správaniu, zdržanlivosti a averzií voči riziku. Oproti predchádzajúcim generáciám sú na svoj vek pomalší, majú nižšiu tendenciu k tehotenstvám v dospievajúcom veku. Sú viac zameraní na dosiahnutie akademických titulov a na kariéru – dávajú im prednosť pred rodinou v mladom veku. 

Koučing funguje u mládeži, ako funkčná metóda podpory, pri zvyšovaní akademických a sociálnych zručností a nastavení cieľov.  Kouč v partnerskej debate vie podporiť tínedžera  na jeho ceste dospievania.  Ak vás téma ako podporiť vášho tínedžera zaujíma, pozrite si, ako vám koučing vie byť nápomocný.

Miroslava Tomašovičová, kouč, kariérový poradca, mediátor

Přejít nahoru