Disciplínu by mal mať vybudovanú každý z nás

Krátky slovník slovenského jazyka definuje disciplínu ako dodržiavanie pravidiel, predpisov, povinností.
V minulej časti sme sa zaoberali motiváciou – tá je hnacou silou, predstavuje náhlu energiu, ktorá nabáda k určitým zmenám návykov.
Možno teda tvrdiť, že motivácia a disciplína sú viac odlišné ako podobné?

Kým disciplinovaný človek pracuje s rozvrhom a má jasnú predstavu o konkrétnych krokoch jeho cesty za cieľom, človek s motiváciou zvykne očakávať istý impulz na začatie aktivity, no a až keď sa dostaví, začne.
V prípade, že motivácia neprichádza pravidelne, to môže znamenať pasívne odkladanie na neurčito.

Motivácia nie je zlá, práve naopak. Ale v kombinácií s disciplínou tvorí podstatne silnejšie duo v boji s prokrastináciou a všetkým, čo nás zvykne deliť od úspechu.

Prokrastinácia ako úhlavný nepriateľ

Prokrastinácia je chronické odkladanie povinností a iných vecí na neurčito.

Behom rokov sa stala bežnou súčasťou nášho slovníka a v debatách sa skloňuje čoraz častejšie.

S prokrastináciou bojuje každý z nás. Nie je žiadnou hanbou priznať si, že sa nás týka a popasovať sa s ňou, či už formou plánovania, alebo rôznymi pravidlami (pravidlo 5 minút, Pomodoro).

V akom bode sa motivácia a disciplína rozchádzajú

Motivácia nám dáva chuť do práce. S ňou máme (mylný) pocit, že všetko začaté sa nám podarí dokončiť. Prejavuje sa ako náhly boost, záplava energie.

Vytvára ilúziu, že je na všetko potrebná – akoby sme bez nej nemali dôvod pokračovať v akejkoľvek činnosti.
Disciplína je voliteľný záväzok, ktorý si stanovíme a ktorý je v našom záujme dodržať.

Z dlhodobého hľadiska je omnoho vyčerpávajúcejšie zostať konzistentným a pravidelným, (za čo zodpovedá disciplína), ako byť jednorázovo nabudený prívalom spontánnej motivácie.

Čítanie motivačných citátov nestačí

Za úspechom väčšiny úspešných a bohatých ľudí stojí pevná vôľa – disciplína.
Výsledkom všetkých dní odriekania, prekonávania sa, nevôle a túžby nepodľahnúť krátkodobým pokušeniam je vysnívaný úspech.

Disciplína sa buduje, nie je vrodená. Nadobudnúť ju je zdĺhavý a náročný proces.
Ako ísť šťastiu naproti a rozvíjať ju už teraz?

Kľúč k disciplíne

Pozitívnou správou je, že disciplíne sa vieš priučiť v akomkoľvek veku. Potrebné sú len dve veci – ochota vzdať sa krátkodobých pokušení (mám na mysli napríklad veľkú porciu čokoládového koláča s výdatným množstvom šľahačky vždy po obede) a trpezlivosť.

Okrem iného je dobré mať na pamäti i nasledovné:

 1. Správne odhadnúť svoje silné a slabé stránky
  Pracuj na tom, čo ťa baví a v čom si dobrý. Venuj sa tomu, čo je pre teba dôležité a podstatné. Základom je poznať seba samého. Nenúť sa do aktivít preto, že sú populárne, alebo ich robia všetci. Objav v sebe svoju vlastnú jedinečnosť a tú trpezlivo a pravidelne rozvíjaj.

 2. Zvoľ si realistické ciele – buď SMART – táto pomôcka ti pomôže s formulovaním cieľov.
  S ako Specific – špecifický
  M ako Measurable – merateľný
  A ako Achievable – dosiahnuteľný, zvládnuteľný
  R ako Relevant – relevantný, rozumný
  T ako Time bound – časovo ohraničený
  Každý cieľ by mal podľa pomôcky SMART spĺňať vyššie uvedené kritéria. Tie dodávajú cieľu hodnotu, konkrétny význam a smerovanie. Zároveň ti budú oporou v časoch nedostatku chuti, alebo, paradoxne, motivácie.

 3. Disciplínou si plníš záväzky voči sebe
  Tým, že do niečoho investuješ čas, pripisuješ konkrétnej činnosti väčšiu hodnotu. Sú rôzne štúdie, ktoré sa venujú práve tejto problematike – niektoré hovoria o tom, že na zlepšenie v ľubovoľnom hobby, povedzme, z úrovne začiatočníka na úroveň mierne pokročilý, (môže ísť o spev, učenie sa cudzieho jazyka, či hranie na hudobnom nástroji) ti stačí 20 hodín.
  20 hodín intenzívneho praktizovania, opakovania nového aj už naučeného. Je to doba, počas ktorej nadobudneš v tebou zvolenej oblasti istú zručnosť a sebavedomie. Samozrejme, kľúčovú rolu tu hrá pravidelnosť – vybudovanie návyku.

 4. Buduj sebadôveru
  Úspech neprichádza zo dňa na deň, cesta za ním môže trvať aj niekoľko rokov.
  Je v tvojich silách a kompetenciách dosiahnuť akýkoľvek úspech. Značné nepohodlie z teba vykreše vytrvalejšieho a odolnejšieho človeka, ktorý si bude uvedomovať svoje kvality a tie bude rozvíjať v svoj prospech.
  Každý má inú cestu, iné postoje a motivácie, preto sa neviaž na iných ľudí. Dopraj si inšpiráciu, no aj slobodné a nezávislé rozhodovanie. Dôveruj v seba, nezúfaj si a pokračuj v tom, pre čo si sa rozhodol.
  Nebuď na seba prehnane prísny, nie si stroj. Nauč sa ako funguješ, čo ťa poháňa, aké máš vzorne správania a na tie sa zameraj.
  A ešte jedna vec, je dokázané, že disciplinovanosť zlepšuje sebavedomie!

 5. Rozvíjaj pozitívne myšlienky
  Obklopuj sa ľuďmi, ktorí sú ti oporou. Nemusíš sa zameriavať výlučne na samotný výsledok, ale užívaj si cestu – proces. Spríjemníš si čas, budeš mať viac energie a radosti. Vtedy sa ti podarí fungovať bez menšieho stresu a za svojimi činmi budeš vidieť vytúžené výsledky.

 6. Plánuj si oddych
  Pracuj pravidelne, využívaj možnosti kalendárov a iných plánovačov.
  Oddychuj aktívne. Dopraj si výdatný odpočinok, no manažuj si jeho trvanie. Nepovoľuj zo svojich plánov, práve naopak. Navykni si na systém.
  Zakladateľ úspešnej spoločnosti Baťa, Tomáš Baťa, mal zaujímavú životnú filozofiu a tvrdú pracovnú morálku. Rozvinul princíp 8-8-8. Hovorí ti to niečo?
  Deň si rozdelil na 3 časti. 8 hodín pracoval, 8 hodín oddychoval a 8 hodín venoval dobrému spánku.
  Jeho prístup vychádzal najmä z 3 úrovní vnímania človeka – z fyzickej zodpovednej za telesný odpočinok, z mentálnej a duševnej na podporu kreativity a celkového wellbeingu. Do dnešného dňa sa tento princíp využíva a má mnoho benefitov spísaných v knihách, ktoré ho podrobne analyzujú.

Disciplína ti dáva moc rozhodnúť o výsledkoch

Disciplína je závislá od tvojho odhodlania a pracovitosti. Ak musíš dokončiť nejakú úlohu, ktorá ťa nebaví, s hľadaním motivácie by si mohol mať problém. Ak však objavíš disciplínu a využiješ ju, nebudeš mať problém s plnením akýchkoľvek pracovných úloh. Zakaždým, keď sa prekonáš, vyhráš boj s prokrastináciou, tvoja produktivita porastie a predovšetkým budeš mať dobrý pocit sám zo seba a z dobre vykonanej práce. Vypestovaná sebadisciplína ti dá pocit slobody a vedomie, že dokážeš zdolať akúkoľvek úlohu – a to kedykoľvek.

Citáty hrajú dôležitú (zväčša len) motivačnú rolu

Samotné čítanie pozitívne ladenej, motivačnej a sebarozvojovej literatúry nestačí. Nie sú zárukou úspechu a ani nesľubujú, že ti prinavrátia chuť do práce alebo disciplínu.
Všetky tieto knihy však tvoria skvelý základ pre pokusy a snahy o realizáciu myšlienok, ktoré ponúkajú.
Vedia ťa naladiť na tú ideálnu pracovnú náladu, ktorú vieš ďalej zužitkovať v konkrétnych krokoch postupu.

Prostredníctvom disciplíny prichádza sloboda.“ Aristoteles

Disciplína nie je na to, aby slobodu spútavala, ale aby sa mohla naplno rozvinúť.“ Josef Čapek

Disciplína je mostom medzi cieľmi a ich splnením.“ Jim Rohm

S disciplínou máš všetko vo svojich rukách. Ak sa však niekedy strácaš vo všetkých svojich povinnostiach a snoch, vyhľadaj kouča, ktorý ti svojimi znalosťami, praxou a trpezlivým prístupom pomôže nasmerovať tvoj čas do prínosných a pre teba prospešných aktivít.

Miroslava Tomašovičová, kouč, kariérový poradca, mediátor

Copywriter, E. Rovňaníková
Zdroje: citaty.sk, sfg.sk, aktin.cz,
Foto: freepik.com, pinterest.com

Přejít nahoru